ฝ่ายงานเช่า    092-217-9000
                         081-636-6689 

ค้นหาสินค้า

สินค้าสำหรับขาย
สินค้าสำหรับเช่า

โปรโมชั่น สินค้าขายดี

พื้นที่ให้บริการ

เลือกจังหวัด
เลือกอำเภอ

คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ มอบของที่ระลึก แสดงความขอบคุณ
วันที่ (
ก.ค. 58) คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ มอบของที่ระลึก แสดงความขอบคุณ แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท เอเชี่ยน เทรด แอนด์ ลิสซิ่ง จำกัด ในโอกาส ให้ความรู้ฝึกอบรม ซ่อมบำรุง แอร์เคลื่อนที่ อุตสาหกรรม suiden spot cooler 
คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคดี จำกัด ผู้แทนจำหน่าย มาสเตอร์คูล มอบของที่ระลึก แก่เจ้าหน้าที่ จาก บริษัท เอเชี่ยน เทรด แอนด์ ลิสซิ่ง จำกัด ผู้นำเข้า แอร์เคลื่อนที่ อุตสาหกรรม suiden spot cooler นำโดย คุณภัคธดา ผู้จัดการทั่วไ่ปฝ่ายการตลาด และทีมช่างแผนกเซอร์วิส เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ ร่วมฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจ การบริการ และงานซ่อมบำรุง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ แก่พนักงานฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ของ บริษัท แอคดี จำกัด ซึ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในตัวผลิตภัณฑ์ มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเกิดความมั่นใจในงานบริการ แก่ลูกค้าต่อไป

เวลา : 14 ต.ค. 2560 10:46 , อ่าน : 188

บริษัท แอคดี จำกัด ตัวแทนจำหน่าย พัดลมไอน้ำ Masterkool บริการ/เช่า พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมไอเย็น แอร์เคลื่อนที่

http://www.masterkool-ccs.com/

โทร. 086-3377397, 081-6366689

Copy Right © 2013 www.ActRent.com. Allrights Reserved.