ฝ่ายงานเช่า    092-217-9000
                         081-636-6689 

ค้นหาสินค้า

สินค้าสำหรับขาย
สินค้าสำหรับเช่า

โปรโมชั่น สินค้าขายดี

พื้นที่ให้บริการ

เลือกจังหวัด
เลือกอำเภอ

การบริการบริษัท แอคดี จำกัด ตระหนักอยู่เสมอว่าการบริการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจาก คุณภาพทางบริษัทฯจึงได้พยายามปรับปรุงและดำเนินงานของบริษัทฯในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นคุณภาพ และความรวดเร็ว ของการบริการให้ลูกค้าเป็นสำคัญทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการขายอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดี

สินค้าของบริษัทฯโดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

  1. ความรวดเร็วในการบริการและแก้ไขปัญหาหลังจากที่ได้รับแจ้ง
  2. ความพร้อมของทั้งชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชิ้นส่วนโดยเฉพาะที่สำคัญและการใช้งาน
  3. ความรวดเร็วในการให้บริการด้านการเคลมชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชิ้นส่วนโดยเฉพาะที่สำคัญและการใช้งาน
  4. การให้บริการด้านข้อมูลเทคนิคและการจัดทำคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
  5. การให้บริการอบรมเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้และการให้บริการ

การให้บริการ

  1. โทรศัพท์ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหมายเลข 086-337-7397,081-429-5949
  2. อีเมลล์ ที่ actdee@hotmail.com

บริษัท แอคดี จำกัด ตัวแทนจำหน่าย พัดลมไอน้ำ Masterkool บริการ/เช่า พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมไอเย็น แอร์เคลื่อนที่

http://www.masterkool-ccs.com/

โทร. 086-3377397, 081-6366689

Copy Right © 2013 www.ActRent.com. Allrights Reserved.